Transcodes

Transcoding (verb) er det samme som å konvertere en fil fra et format til et annet. En transcode (substantiv) kan bety en hvilken som helst konvertert fil, men er vanligvis brukt i negativ kontekst (som i en dårlig transcode).

Gode transcodes

En god transcode betyr at i løpet av konverteringen har enten filen aldri blitt konvertert til et lossy format, eller at filen kun har blitt konvertert til et lossy format én gang som siste steg i konverteringsprosessen.

Eksempler på gode transcodes:

  • ukomprimert lossless → komprimert lossless
  • komprimert lossless → ukomprimert lossless
  • komprimert lossless → komprimert lossless
  • ukomprimert lossless → lossy
  • komprimert lossless → lossy

Dårlige transcodes

En dårlig transcode betyr at filen har, i løpet av konverteringsprosessen, blitt konvertert til et lossy format mer enn én gang, eller at filen har blitt konvertert fra lossy til lossless. Dårlige transcodes er forbudt på RED!

Eksempler på dårlige transcodes:

  • høyere lossy bitrate → lavere lossy bitrate
  • samme bitrate lossy → samme bitrate lossy
  • lossy → lossless