Torrenting

BitTorrent er et system som tillater brukere å dele data med hverandre. Informasjon om dataen du ønsker å laste ned er holdt i en .torrentfil. Andre som har lagt til samme .torrent i deres egen torrentklient er kalt peers. Når du laster ned en fil leecher du fra andre peers som allerede har dataen. Når du har fullført nedlastingen og gjør deg selv tilgjengelig for å laste opp er du en seeder. Selv om du kan ha mange filer satt til seeding vil du ikke bli kreditert for opplastingen før en annen person leecher fra deg. Med andre ord vil du ikke få upload credit ved kun seede torrentfiler, men du vil ha lavere ratiokrav enn om du ikke seeder dine torrents. Det er mulig å seede og leeche en fil samtidig fordi BitTorrent klienter laster ned data i biter (chunks), og så snart din egen klient har lastet ned et stykke data kan denne deles videre til andre peers. BitTorrent bruker en spesifikk protokoll basert på opplastningshastighet og antall andre peers for å bestemme hvilke deler av torrenten vil bli lastet ned av enhver peer.

Klienter

En BitTorrent klient En BitTorrent klient er et program gjør det mulig for deg å koble deg til BitTorrent systemet. Tenk deg at BitTorrent er internett og en klient er en nettleser. Det finnes en mengde nettlesere med forskjellige egenskaper, men alle kobler seg til det samme internettet. Klikk her for å se vår liste over tillatte klienter. Du vil ikke kunne koble deg til en klient som ikke er på listen – og derfor vil du heller ikke kunne laste ned data. Dersom du ser en ”x” bak et desimal betyr det at du kan bytte ut x-en med et hvilket som helst tall. For eksempel: uTorrent 2.0.x betyr at uTorrent 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 osv. er tillatte.

Ratio

Delingsforhold (ratio) er en sammenligning av hvor mye du har lastet opp og hvor mye du har lastet ned. Deler du opplastingen din på nedlastingen gir deg din ratio. En ratio på 1.0 er ønskelig, da dette vil si at du har delt like mye som du har lastet ned. En ratio langt under 1.0 er ikke ønskelig da dette vil si at du har lastet ned langt mer enn du har lastet opp, og at du derfor ikke gir tilbake like mye som du tar. Dersom du har en ratio som er langt over 1.0 anbefaler vi at du spytter noe av din ekstra opplasting inn i forespørsler (requests) eller deltar i noen av forumtrådene som hjelper de som ikke har like god ratio. Vi er klar over at det kanskje ikke er så lett å holde en positiv ratio på RED, så vi har et ratiosystem som skal være til gode for brukerene. Din "required ratio" (påtvungne ratio) er delingsforholdet du må opprettholde for å få fortsette å laste ned torrents. Din påtvungne ratio er regnet ut fra hvor mange torrents du seeder, og hvor mye data du har lastet ned.

Legg merke til at din påtvungne ratio er mye lavere dersom du seeder 100% av torrentene du har lastet ned minst 72 timer i uken. Strengt tatt har du en påtvungen ratio på 0 inntil du har lastet ned 20GB dersom du seeder alle torrentene dine! MERK: Dette betyr ikke at du bare burde seede i 72 timer i uken. Det er fordelaktig for deg selv, spesielt som ny bruker, å seede så lenge som mulig. Å gjøre det vil hjelpe deg å bygge ratio, og det vil hjelpe RED å beholde innholdet tilgjengelig for alle andre.

Dersom du havner under din påtvungne ratio vil du bli plassert i ratio watch i to uker. Dersom du ikke klarer å forbedre situasjonen i løpet av de to ukene mister du retten til å laste ned fra siden. For å få nedlastingsrettighetene tilbake kan du fylle forespørsler (requests), laste opp nye torrenter, og fortsette å seede dine tidligere nedlastede torrents. IKKE last opp torrents som bryter med reglene, som for eksempel transcodes. Dersom du ikke følger opplastingsreglene, spesielt mens du er på ratio watch, vil du få en advarsel. Dersom du laster ned mer enn 10GB mens du er på ratio watch du umiddelbart minste evnen til å laste ned inntil du har fikset problemet.

Freeleech og Neutral Leech

Vanligvis er den nøyaktige mengden data du laster opp og lastet ned registrert i forholdet ditt. Det er imidlertid unntak for dette. Torrenter som er merket freeleech eller neutral leech teller ikke til forholdet ditt på samme måte. Neutral leech betyr at ingen av dataene lastet opp eller lastes ned teller, mens freeleech betyr at bare de opplastede dataene dine er registrert i forholdet ditt. Vanligvis på RED er det ingen freeleech hendelser der mange eller alle torrenter er merket som sådan. I stedet bruker vi et system kalt freeleech tokens, som i hovedsak er en måte å markere en torrent som personal freeleech. Dette betyr at dataene du laster ned ikke teller mot forholdet ditt, men for alle andre gjør det fortsatt. Det er noen begrensninger for disse tokens, nemlig at du bare kan bruke dem på torrenter som er 2 GB eller mindre, og de er bare gyldige til du har fullført nedlastingen, eller i totalt 96 timer, avhengig av hva som kommer først. Du mottar tokens under spesielle arrangementer eller ved å tjene dem ved å hjelpe nettstedet på forskjellige måter. Tokene er bare gyldige i en viss tidsperiode.

Port Forwarding

Port forwarding gjør det mulig for datamaskiner på internett å koble seg direkte til deg. De fleste hjemmetilkoblinger bruker ... til å la så mange maskiner de ønsker til deres ruter. NAT kan også forhindre firekte tilkoblinger fra internett til din maskin. Port Forwarding forteller ruteren eller modemet ditt at det skal tillate alle tilkoblinger fra en spesifikk port til en spesifikk maskin innen for NATen. Din BitTorrent klient bruker en spesifikk port (som du selv kan bestemme), og ved å fremme denne porten gjør du deg mer tilgjengelig for andre maskiner. Ved å burke Port Forwarding øker du sjansen for at din klient kan laste opp data til andre.

Du kan lære mer om port forwarding og få spesifikke instrukser for hvordan du gjør det fra din egen ruter eller modem hos Port Forward. Du kan sjekke om dine porter er synlige på Can You See Me aved å oppgi portnummeret du ønsker å teste. Du kan finne hvilken port du bruker i din klient ved å gå til innstillingene i den gitte klienten.

Partial Seeders

En partial seeder er en peer som har lastet ned og seeder kun en del av en torrent. Denne mottakeren vil se ut som en leecher selv om mottakeren ikke har planlagt å laste ned resten av torrenten. Enorme torrents, som Rosetta Stone Multi-Language MegaPack (38 GB) og en Mozart Boks på 30 CDer (50 GB) har ofte et stort antall partial seeders. Denne typen torrents burde aldri bli lastet ned som et forsøk på å øke ratio.

Merke en torrent som privat

Når du lager en torrent med intensjon om å laste denne opp til en privat tracker må du alltid merke av boksen “mark torrent as private” da dette vil holde peers som ikke er medlemmer av RED borte fra peerlisten. Dette er en fordel for våre brukeres sikkerhet.