CD brenning og ripping

CD ripping er en måte å hente musikkfiler fra en CD. CD brenning er det motsatte: en måte å lage en CD fra musikkfiler.

Logfiler

En logfil er en tekst fil med utvidelsen “.log”. Som navnet tilsier fungerer en logfil som en logg av hele rippeprosessen og den skriver ut alle feil som kan ha oppstått under rippingen. Du skal ikke, under noen omstendigheter, endre på en logfil. Dette bryter med reglene og kan resultere i en advarsel, at du mister retten til å laste opp, eller at kontoen din stenges. Klikk her for å se et eksempel på en logfil.

Cuefiler

En cuefil er en tekstfil med utvidelsen ".cue". Cuefiler fungerer som en katalog eller en innholdsfortegnelse for en CD og tillater deg å brenne en CD som er identisk med den originale CDen. Klikk her for å se et eksempel på en cuefil.

Anbefalte programmer til å rippe CDer

RED anbefaler Exact Audio Copy (EAC) til Windows og Linux (med Wine), og X Lossless Decoder (XLD) on macOS. Både EAC og XLD ripper i høy kvalitet med akseptabel loggføring som kan bevise at filene er gode nok for RED.

Disse programmene må konfigureres i henhold til en av guidene i vår wiki for å være sikker på at filene du ripper tilsvarer PTHs kvalitetsstandard.