LAME

LAME Ain’t An MP3 Encoder (LAME) er en encoder som konverterer og komprimerer en hvilken som helt lydfil og gir deg en MP3 tilbake. MP3 filen kan ha en konstant, variabel eller gjennomsnittlig bitrate. RED anbefaler LAME som MP3 encoder da den er open source, tilpasselig, og gir MP3 filer av høy kvalitet.

Konstant Bitrate (CBR)

Når du encoder en fil med konstant bitrate (CBR) vil du velge en forhåndsbestemt bitrate som LAME vil bruke som bitrate for hele filen. Det vil si at hvert eneste sekund I filen har samme antall bits uavhengig av hvor simpel eller kompleks lyden er. Hvert sekund I en CBR-fil har samme kvalitet. Ettersom at stillhet er gitt samme bitrate som mer komplisert lyd I en CBR-fil vil CBR-filer være større enn VBR og ABR-filer med samme kvalitet. Dette betyr også at CBR-filer har forutsigbar filstørrelse.

Variabel Bitrate (VBR)

Når du encoder en fil med variabel bitrate (VBR) setter du en forhåndsvalgt kvalitet som LAME vil rette seg mot, noe som vil gjøre at bitraten varierer gjennom hele filen. Dette vil si at hvert sekund I filen har et ulikt antall bits som er avhengig av hvor kompleks lyden er I et gitt sekund. For eksempel vil et sekund med stillhet bli tildelt langt færre bits enn hva et sekund med høy musikk vil bli tildelt. Ettersom at VBR retter seg mot en gitt kvalitet I stedet for en gitt bitrate er VBR-filers størrelse noe uforutsigbare.

LAME har forskjellige VBR forhåndsinnstillinger (presets) fra V9 til V0, hvor V0 har høyest kvalitet og V9 har lavest kvalitet. De to mest vanlige VBR-innstillingene er V0 (som sikter seg mot 245 kbps) og V2 (som sikter seg mot 190kbps). V2 er den laveste LAME VBR kvaliteten RED tillater for musikktorrents.

For en gitt forhåndsinnstilling er den gjennomsnittlige bitraten vanligvis ganske nær målet (target bitrate), men husk at den antatte bitraten kun er et mål – den gjennomsnittlige bitraten vil ikke nødvendigvis ende opp i nærheten.

Gjennomsnittlig Bitrate (ABR)

Når du encoder en fil med gjennomsnittlig bitrate (ABR) vil du velge et forhåndsbestemt gjennomsnittlig bitrate. LAME vil deretter tillate bitraten å variere gjennom hele filen, men den gjennomsnittlige bitraten vil være ditt forhåndsbestemte valg. Det vil si at, i likhet med CBR, er filstørrelsen forutsigbar, men i likhet med VBR vil kvaliteten variere gjennom hele filen alt etter hvor kompleks musikken er i hvert sekund.

ABR er derimot ikke anbefalt av RED da den som en blanding av CBR og VBR uheldigvis ikke gjør det spesielt bra på noen av delene. (Jack og all trades but master of none.)