Spekral analyse

Spektral analyse er en visuell representasjon av dataen i en musikkfil. Enhver musikknote har en spesifikk frekvens: lavere noter har lavere frekvenser, og høyere noter har høyere frekvenser. Alle frekvensene blir vist i et spektraldiagram (forkortet til spektral), som er en grafe over alle frekvensene i forhold til tiden i en musikkfil. Frekvens måles i herz (Hz) og kiloherz (1000 Hz). Mennesker har evnen til å høre frekvenser fra omtrent 20 Hz til 20 kHz (20000 Hz).

Ettersom at spektralene viser all dataen i en fil er de et hjelpsomt verktøy for å bestemme om en fil har blitt transcoded eller ikke. Frekvensene i enhver fil har forholdsvis standard verdier hvor de kuttes.

Klikk på spektralene under for å se bildene i høyere oppløsning.

CD / Lossless

Sanger på en CD og i losslessfiler har en frekvensrekkevidde som går helt til 22 kHz. Da losless til lossless konvertering bevarer all dataen i en musikkfil vil spektralen til en lossless sang se lik ut uavhengig av format (FLAC, WAV,(PCM), ALAC, osv.).

Forskjellige sjangre har derimot spektraler som ser ulike ut. Eksempelet over var en popsang – de fleste frekvensene ble representerte. Men se på denne klassiske pianosangen.

Den ser veldig annerledes ut – men er fremdeles en lossless spektral! Legg merke til at “white noise” (lys lilla) strekker seg helt til 22 kHz, selv om frekvensene ikke er brukt.

MP3

Forskjellige typer MP3 har forskjellige steder hvor fevnerensen kuttes. MP3 pleier også å ha en “shelf” ved 16 kHz (som du vil se i spektralene).

MP3 320kbps (CBR) kutter frekvensen ved 20.5 kHz.

MP3 256kbps (CBR) kutter frekvensen ved 20 kHz.

MP3 V0 kutter frekvensen ved 19.5 kHz.

MP3 192kbps (CBR) kutter frekvensen ved 19 kHz.

MP3 V2 kutter frekvensen ved 18.5 kHz.

MP3 128kbps kutter frekvensen ved 16 kHz.

Transcodes

Men hvordan er spektraler hjelpsomme når du prøver å oppdage transcodes? Si at du lastet ned en sang i FLAC fra en blogg. Den eneste måten å bekrefte at denne sangen faktisk er lossless og ikke en transcode er ved å se på spektralen. (Programmer som AudioIdentifier kan ikke pålitelig oppdage transcodes.)

For eksempel, spektralen under er av en FLAC fil: utvidelsen er .flac. Den er 21.8 MB, høres greit ut.

Men ser den ut som en vanlig FLAC fil spektral? Nei! Denne filen var en transcode av en MP3 192 kbps (CBR) til FLAC. Det er en lossy til lossless transcode - ikke bra.

Programmer

Til spektral analyse anbefaler vi enten Adobe Audition (Windows eller macOS), Audacity (Windows, macOS, Linux), og SoX (Windows, macOS, Linux — bare command line). Alle spektralene i denne guiden ble sett i Adobe Audition CS 6.

Selv om du burde bruke spektral analyse for å bestemme om en fil er en transcode eller ikke vil du trenge et annet program for å bestemme hvilken bitrate eller encoding preset filen påstår at den har. Til dette anbefaler vi at du bruker Audio Identifier eller dbPowerAmp til Windows, og dnuos eller MediaInfo til macOS.