Lydformater

Et lydformat er en type datafil som lagrer musikk. Musikkformater er enten ukomprimerte (helt uten tap), komprimert uten tap, eller komprimert med tap.

Bitrater

En bitrate er et tall for hvor mange bits som formidles i løpet av en gitt tid. Når det er snakk om musikkformater er bitraten i kilobits per sekund (kbps). Når du sammenligner filer (av den samme sangen) med forskjellig bitrate vil filen med høyere bitrate være filen med høyere kvalitet. For eksempel, en MP3 320kbps (CBR) fil formidler 320 kilobits per sekund.

Ukomprimert lossless

Ukomprimerte tapsløse (lossless) formater lagrer all den opprinnelige dataen som ble spilt inn. Ettersom stillhet blir tildelt samme antall bits per sekund som lyden er ukomprimerte filer svært store. Det mest brukte ukrompimerte formatet er pulse-code modulation (PCM).

Eksempler:

 • WAV (PCM) (brukt på Windows)
 • AIFF (PCM) (brukt på macOS)

Komprimert lossless

Komprimerte tapsfrie (lossless) formater lagrer all den opprinnelige dataen som ble spilt inn, men bruker mindre plass enn ukomprimerte formater ved å komprimere dataen. Da stillhet nesten ikke blir tildelt noen bits per sekund i de komprimerte lydfilene vil en komprimert fil ta omtrent halvparten så mye plass som den samme sangen lagret i et ukomprimert format.

Ettersom både ukomprimerte og komprimerte tapsfrie (lossless) formater beholder all dataen fra det opprinnelige opptaket vil disse kunne konverteres seg imellom uten å miste kvalitet.

Eksempler:

 • Free Lossless Audio Codec (FLAC)
 • Apple Lossless Audio Codec (ALAC)
 • Monkey’s Audio (APE)

Lossy

Formater med datatap (lossy) er alltid komprimerte. Lossy formater har mindre filstørrelser enn både ukomprimerte og komprimerte tapsfrie formater da de fjerner noe av den opprinnelige dataen. Vanligvis er dataen som fjernes de frekvensene som er høyere enn et menneske kan høre, men det kan i mange tilfeller være hørbar forskjell på lossy og lossless formater.

Ettersom at lossy formater fjerner data under komprimering (og derfor mister kvalitet), kan lossy formater IKKE konverteres til lossless formater eller andre lossy formater uten å miste enda mer kvalitet.

Eksempler:

 • MPEG Layer 3 Audio (MP3)
 • Advanced Audio Encoding (AAC)
 • Windows Media Audio (WMA)
 • Dolby Digital Audio Codec 3 (AC3)
 • DTS Coherent Acoustics Codec (DTS)

Filstørrelser

Her er et eksempel på hvordan filstørrelsene varierer i de forskjellige formatene: ukomprimert lossless, komprimert lossless, og lossy, for den samme sangen. Sk8er Boy av Avril Lavigne. Sangen er 3 minutter og 24 sekunder lang.

 • Ukomprimert Lossless — WAV (PCM): 34.3 MB
 • Komprimert Lossless — FLAC: 25.75 MB (25% komprimert)
 • Lossy — MP3 320 (CBR): 7.78 MB (78% komprimert)

Transparency

Transparency er et begrep som brukes for å beskrive den hørbare kvaliteten til en lossy lydfil. En lossy lydfil kalles transparent dersom en gjennomsnittlig person ikke hører forskjell på denne filen og en lossless fil ved bare å lytte til sangene uten å på forhånd vite hvilken som er lossy. En MP3 192kbps (CBR) vil av de fleste bli kalt transparent.

Tillatte formater

Selv om det finnes en drøss forskjellige lossless og lossy formater er det kun noen få som RED tillater deg å laste opp.

Ettersom lossless formater kan konverteres seg i mellom uten datatap er det eneste lossless formatet RED tillater FLAC. På den positive siden kan du laste ned et FLAC-album og konvertere det til ditt foretrukne format, for eksempel ALAC til iTunes.

Tillatte lossy formater:

 • MP3 (laveste bitrate for MP3 er 192kbps (CBR))
 • AAC (kan trumfes av alle andre MP3 torrents med mindre albumet ble kjøpt fra iTunes store og inkluderer spor som er eksklusive til iTunes utgivelsen.
 • AC3 (vanligvis funnet på DVDer)
 • DTS (vanligvis funnet på DVDer)

MP3 er det mest populære lossy formatet på RED. Vi tillater AAC filer kjøpt på iTunes store fordi det ofte følger med bonussanger som er spesifikke til iTunes. Da AAC er lossy kan det ikke konverteres til andre formater uten kvalitetstap. Det samme gjelder AC3 og DTS som er musikkformater som vanligvis finnes på DVDer, og kan av samme grunn som AAC ikke konverteres til andre formater uten kvalitetstap.